Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

 

 

Maisematyölupahakemus

MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa haetaan Virolahti (935) kunnan Ravijoki (422) kylässä Willilä 8:60 (17,4 ha) tilalle metsänhoitosuunnitelman 2017 - 2025 mukaan Siikasaaren ja Lapurin ranta-asemakaava-alueelle.
Metsänhoitotyöt ajoittuvat 2017 - 2022 välille kuviokirja 2017 mukaan, taimikonhoitoa (1,1 ha), heinäntorjunta ja perkaus (0,4 ha), ensiharvennus (0,7 ha), harvennushakkuu (1,7 ha) ja avohakkuu (4,9 ha) Siikasaaren ja Lapurin ranta-asemakaava-alueelle.

 

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Virolahden kunnan ilmoitustaululla 25.10. – 6.11.2017 välisenä aikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisu saattaa vaikuttaa voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 6.11.2017 mennessä osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14 49901 VIROLAHTI. Maisematyölupahakemusasiakirjat ovat nähtävänä yllä mainitun ajan Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa (Opintie 2B) viraston aukioloaikana.

Virolahdella 25.10.2017

Rakennuslautakunta

Liitteet

Liite 1


Takaisin uutislistaan

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi