Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

 

 

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan Virolahden (935) kunnan Ravijoen (422) kylän 1:23 Kukkaranta nimiselle tilalle. Kiinteistö sijoittuu merenrantaosayleiskaavan 6 RA alueelle.

Poikkeamaa haetaan
- kaavamääräysten lisämääräysten 1 § 2 mom.. Lomarakennuspaikan tulee olla vähintään 3000 m2.
- lisämääräykset 3 §. Loma-asunnon etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 metriä.
Tarkoituksena on purkaa vanha 50-luvun mökki ja rakentaa uusi loma-asunto.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Virolahden kunnan ilmoitustaululla 27.9. - 8.10.2018 välisenä aikana. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B 49900 Virolahti) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 8.10.2018 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti

Virolahdella 27.9.2018

Rakennusvalvonta

Liitteet

Liite 1


Takaisin uutislistaan

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi