Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

 

 

Toimenpidelupahakemukset

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaan rajanaapurille on ilmoitettava rakennus- ja toimenpidelupahakemuksen vireille tulosta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy on jättänyt kuusi toimenpidelupahakemusta seuraaville kiinteistöille:

935-426-11-97  tila: Kievarila

935-422-35-4    tila: Harjun Koulutila

935-408-2-172  tila: Alatupa

935-414-3-35    tila: Mäkelä

935-426-3-20    tila: Ransunmäki

935-426-22-13  tila: Uusi-Tahvola          

Hankkeissa saneerataan vanhat pylväsmuuntamot uusiksi puistomuuntamoiksi.

Hakemuksia koskeva kuulutus on nähtävänä Virolahden kunnan ilmoitustaululla 7. - 15.11.2019 välisenä aikana. Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisu saattaa vaikuttaa voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 15.11.2019 mennessä osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 VIROLAHTI. Lupahakemusasiakirjat ovat nähtävänä yllä mainitun ajan Virolahden rakennusvalvontatoimistossa (Opintie 2B) viraston aukioloaikana.

Rakennusvalvonta

7.11.2019

 

 

 

Liitteet

Liite 1


Takaisin uutislistaan

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi