Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

 

 

Ilmoitus asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§)

HURPUN ASEMAKAAVA

Virolahden kunta valmistelee asemakaavan laadintaa Hurpun alueelle. Asemakaavasuunnittelun tavoitteena on selvittää mahdollisuudet rakentaa Hurppuun vetovoimainen, korkeatasoinen, monipuolinen ja ympärivuotinen matkailukohde kansainvälisen matkailun ja paikallisen virkistyskäytön tarpeisiin. Suunnittelutyössä huomioidaan alueen luontomatkailuarvot, alueen historialliset arvot sekä Suomenlahden kansallispuistoon tukeutuva matkailu ja veneily.

Asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 28.11.2019 alkaen Virolahden kunnantalolla (Opintie 4, 1. kerros) sekä kunnan internet-sivulla www.virolahti.fi kaavan laadinnan ajan. Asemakaavaluonnos tulee nähtäville erikseen.

Asemakaavasta antavat lisätietoja tekninen johtaja Markku Uski puh. 050 3892 150, markku.uski@virolahti.fi ja kaavaa laativa konsultti FCG, projektipäällikkö Timo Leskinen puh. 040 5089680, timo.leskinen@fcg.fi

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteella Virolahden kunta, Tekninen toimi, PL 14, 49901 Virolahti tai info@virolahti.fi 12.12.2019 mennessä.

28.11.2019

Tekninen lautakunta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaTakaisin uutislistaan

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi