Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Lainat ja avustukset

Korkotukilainoitus

Korkotukilaina on pankin tai muun rahalaitoksen yhteisölle tai yksityiselle henkilölle myöntämä laina, jonka korosta osa maksetaan asuntorahaston varoista suoraan lainanantajalle. Kunta hyväksyy korkotukilainan ARAlta saamansa hyväksymisvaltuuden puitteissa. Korkotukilainaa voi hakea uustuotantoon, perusparantamiseen tai vanhan asunnon hankintaan.

Lisätietoja:
hallintojohtaja Veli-Matti Pulli, puh. 040 1992 146


Korjaus- ja energia-avustukset

Korjausavustuksia myönnetään

 • vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin
 • asuntojen kuntoarvioihin ja -tutkimuksiin
 • perusparannustoimenpiteiden suunnitteluun
 • asuinrakennuksille laadittavan huoltokirjan tekemiseen
 • kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen
 • energiaavustukset asuinrakennusten korjaamiseen, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa

Energia-avustuksia myönnetään

 • energiakatselmusten tekemiseen
 • rakennuksen ulkovaipan korjaamiseen
 • ilmanvaihtojärjestelmiin liittyviin toimenpiteisiin

lämmitysjärjestelmiin ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviin toimenpiteisiin

Lisätietoja rakennustoimistosta, puh. 040 7107 332


Lisätietoja korkotukilainoista sekä korjaus- ja energia-avustuksista:
Valtion asuntorahasto: www.ara.fi
Ympäristöhallinto: www.ymparisto.fi

Avustus nuorten ensiasuntoon

Virolahden kunnan tekninen lautakunta tukee nuorten ensiasunnon hankintaa avustuksella. Avustus on tarkoitettu 18-30 -vuotiaiden virolahtelaisten nuorten osakehuoneistojen ja omakotitalojen hankintaan ja omakotitalojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen. Vuoden 2018 avustushakemus on jätettävä tekniseen toimistoon viimeistään 10.10.2018. Lisätietoja alla, hakemuslomakkeen saat tästä tai puh. 040 7107 331. Hakemus (PDF) tässä.

VIROLAHTELAISTEN NUORTEN ENSIMMÄINEN OMISTUSASUNTO

Tämä sääntö koskee niitä periaatteita, jolla tuetaan virolahtelaisten nuorten henkilöiden ensimmäisen omistusasunnon hankintaa.

Avustus on aina saajalle veronalaista tuloa.

Avustuksen ehdot

 1. Avustuksen myöntää hakemuksen perusteella Virolahden kunnan tekninen lautakunta.
 2. Avustusta myönnetään vain Virolahden kunnan alueelta hankittuun tai hankittavaan ensiasuntoon. Avustusta myönnetään perhesuhteista riippumatta vain yksi avustus/asunto.
 3. Avustusta myönnetään erimuotoisten osakehuoneistojen hankintaan sekä omakotitalojen hankintaan ja omakotitalojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen.
 4. Avustusta myönnetään 18 – 30 –vuotiaille henkilöille. Avio- tai avoliitossa oleville riittää, kun toinen puolisoista täyttää ikävaatimuksen.
 5. Avustettavan asunnon on oltava laatutasoltaan nykyiselle asumiselle asetettujen laatuvaatimusten mukainen. Asumisväljyyden on oltava vähintään 20 huoneistoalan m² henkilöä kohti. Varusteisiin tulee kuulua lämpö, vesi, jätevesi ja sähkö. Peruskorjattavaksi aiotun vanhan kiinteistön avustamiseksi tulee hankkia rakennustarkastajan lausunto asunnon korjauskelpoisuudesta.
 6. Avustuksen maksamisen edellytyksenä osakehuoneiston tai omakotitalon hankinnassa on, että omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Omakotitalon rakentamisen yhteydessä avustus maksetaan, kun rakennustyötä on suoritettu vähintään 20 %.
 7. Mikäli avustus maksetaan harhaanjohtavien tietojen perusteella, on avustuksen saajan palautettava avustus. Mikäli avustuksen maksamisessa esiintyy ristiriitaisuuksia, ratkaisee asian tekninen lautakunta.
 8. Lautakunnan talousarvioon varattu nuorten ensiasuntojen avustus jaetaan avustukseen oikeutettujen hakijoiden kesken kuitenkin niin, että yhtä hakijaa kohti myönnettävä avustus on enintään 2522,82 €.
 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi