Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Asunnon irtisanominen

Huom! Irtisanomisilmoitukset aina kirjallisesti:

  • nettilomakkeella
  • paperisella irtisanomisilmoituslomakkeella
  • sähköpostilla

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanominen:

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan jommaltakummalta puolelta irtisanoa sopimussuhteen aikana. Jos sopimus irtisanotaan, se päättyy irtisanomisajan kuluttua.

Vuokralaiselle irtisanomisaika on yksi kuukausi, jollei muuta ole sovittu, irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden lopusta, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.

Esim. asunto irtisanotaan 2.5 ( irtisanomisaika lasketaan toukokuun lopusta), vuokrasuhde päättyy 30.6.

Jos vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen, irtisanomisaika on kolme kalenterikuukautta tai, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään vuoden, kuusi kalenterikuukautta.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen:

Pääsääntöisesti määräaikainen vuokrasopimus sitoo molempia osapuolia koko sopimuskauden, eikä sitä voi irtisanoa.

Irtisanomisilmoituslomake

Irtisanomisilmoituslomake (PDF)

 

IRTISANOMISILMOITUS (sähköinen) HUOM!!! NETTILOMAKKEEN VASTAANOTTAMISESSA ONGELMIA. Irtisanomiset toistaiseksi sähköpostilla outi.rahkonen(at)virolahti.fi. Kiitos!

Huoneiston haltija/haltijat

Huoneiston osoite

Irtisanomispäivä

Huoneisto vapautuu viimeistään

Uusi osoite

Puhelinnumero

Irtisanomisaika on täysi kalenterikuukausi, joka lasketaan kuukauden viimeisestä päivästä (AHVL 52§).

 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi