Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Lomakkeet

 


Asuminen

Asuntohakemus (Word-muotoinen)

Asuntohakemus (pdf-muotoinen)

Irtisanomisilmoitus

Tekninen toimi

Hakemus vesi- ja viemärilaitokseen (Word-muotoinen)

Hakemus vesi- ja viemärilaitokseen (pdf-muotoinen)

Hakemus jätehuollon tyhjennysvälin pidentämiseksi (Word-muotoinen)

Hakemus jätehuollon tyhjennysvälin pidentämiseksi (pdf-muotoinen)

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ympäristöviranomaiselle.

Ilmoitus elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä / valmistuksesta / tarjoilusta

Rakennusvalvonta

>> tarvittavat asiakirjat
Rakennus- ja toimenpidelupa:
Rakennus- tai toimenpidelupahakemus 2 kpl
Rakennushankeilmoitus (RH1) 1 kpl
Asuinhuoneistot (RH2) 1 kpl
Rakennushankeilmoitus/Rakennustöiden aloitusilmoitus (RH1/RH5) 1 kpl
Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RH9) 1 kpl
Selvitys naapurin kuulemisesta 2 kpl
Vastaavan työnjohtajan hakemus 2 kpl
Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä 2 kpl
Energiaselvitys 2 kpl
Kvv-työnjohtajan hakemus 2 kpl
Iv-työnjohtajan hakemus 2 kpl
Ilmoitus jätevesien käsittelystä 2 kpl
Jätevesiopas

Hevostalliohje


Ilmoitusmenettely:
Ilmoituslomake (sama kuin rakennus- tai toimenpidelupahakemus) 2 kpl
Naapurien kuuleminen

Purkamislupa ja purkamisilmoitus:
Hakemuskaavake
Vastaavan työnjohtajan hakemus
Naapurien kuuleminen

Maisematyölupa:
Hakemuskaavake

Poikkeamislupahakemus ja suunnittelutarveratkaisu:
Hakemuslomake ja naapurien kuuleminen 4 kpl


Aloituskokouspöytäkirja

Työmaan valvontakortti

Sosiaalitoimi

Ohje päivähoitoon hakijalle

Päivähoitohakemus

Tuloselvitys

Maksutiedote

Sopimus lapsen päivähoidon tarpeesta

Tilapäishoitohakemus

Toimeentulotukihakemus

Toimeentulotukihakemus pdf

Ohjeet toimeentulotuen hakija

Omaishoidon tukihakemus

Yleishallinto

 

 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi