Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Lomakkeet


Asuminen

Asuntohakemus (Word-muotoinen)

Asuntohakemus (pdf-muotoinen)

Irtisanomisilmoitus

Tekninen toimi

Hakemus vesi- ja viemärilaitokseen (Word-muotoinen)

Hakemus vesi- ja viemärilaitokseen (pdf-muotoinen)

Hakemus jätehuollon tyhjennysvälin pidentämiseksi (Word-muotoinen)

Hakemus jätehuollon tyhjennysvälin pidentämiseksi (pdf-muotoinen)

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ympäristöviranomaiselle.

Ilmoitus elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä / valmistuksesta / tarjoilusta

Rakennusvalvonta

Virolahden rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön rakentamisen lupakäsittelyä tehostava sähköinen
Lupapiste-asiointipalvelu. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. www.lupapiste.fi 
Rakennusvalvonta neuvoo ja ohjaa sinua kaikissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sähköisen
Lupapiste.fi -palvelun kautta. Palvelun neuvontapyynnön kautta voit kysyä myös ennakkoneuvoja lupaasioihin liittyen.

Mikäli ei josain syystä ole mahdollisuutta asioida sähkköisen järjestelmän kauttta niin alla olevasta listasta löytyvät paperisena jätettävät lomakkeet. Lomakelistasta löytyy myös lomakkeita joita voi liittää sähköisesti asoitaessa

>> tarvittavat asiakirjat

Ohjeet
Asemapiirroksen laatimisohje
Jätevesiopas
Hevostalliohje
Tulisija ja savupiippu uudessa rakennuksessa
Kartta Pyölin vesiosuuskunnan toiminta-alueesta
 

Rakennus- ja toimenpidelupa
Rakennus- tai toimenpide-, purkamis- tai maisematyölpahakemus sekä ilmoitusmenettely  
Rakennushankeilmoitus (RH1) 
Asuinhuoneistot (RH2) 
Rakennushankeilmoitus/Rakennustöiden aloitusilmoitus (RH5) 
Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RH9)
Selvitys naapurin kuulemisesta
Naapurin suostumus
Vastaavan työnjohtajan, Kvv-tj:n, IV-tj:n, sekä muun erityisalan työnjohtajahakemus
Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä 
Energiaselvitys 
Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
Ilmoitus jätevesien käsittelystä 
Porausraportti, maalämpö
Purkujätteiden lajittelu ja määrä, purkamislupa ja purkuilmoitus

Kosteudenhallintaselvitys
Kosteudenhallintaselvityksen merkitys ja sisältö (ohje)

Rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen
Rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen

Poikkeamislupahakemus ja suunnittelutarveratkaisu
Hakemuslomake ja naapurien kuuleminen 
Selvitys veden- ja jätevesien käsittelystä /poikkeama ja suunnittelutarveratkaisu

Rakentamisen aikaiset lomakkeet:
Rakennustyön aloitusilmoitus
Aloituskokouspöytäkirja
Työmaan valvontakortti
Rakennusaikainen kosteudenhallinta
Savupiippu- ja tulisijatarkastuspöytäkirja
Tarkastuspöytäkirja, vastaava työnjohtaja

Sosiaalitoimi

Ohje päivähoitoon hakijalle

Päivähoitohakemus

Tuloselvitys

Maksutiedote

Sopimus lapsen päivähoidon tarpeesta

Tilapäishoitohakemus

Toimeentulotukihakemus

Toimeentulotukihakemus pdf

Ohjeet toimeentulotuen hakija

Omaishoidon tukihakemus

Yleishallinto

 

 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi