Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

 

Uusiutuvan energian kuntakatselmus - Virolahti

Selvityksessä tarkasteltiin uusiutuvan energian käytön lisäämismahdollisuuksia niin yleisellä tasolla, kuin tarkemmissa kohteissa. Virolahden osalta tarkempia kohteita olivat Klamilan vanhustentalon lämmitys, Villinrannan palvelukeskuksen aurinkoenergiaratkaisu sekä Virojoen kuin taajaman lämmitysratkaisut yleisemmin.

Projektissa tehtiin myös yleiskatsaus energian käytöstä sekä uusiutuvan energian potentiaaleista. Keskeinen tuotos oli myös kaikille avoimet energiakartat aurinkoenergian sekä lämpökaivojen energiapotentiaalista.

Projektikuntien yhteinen lopputiedote (5.5.2015). (PDF_tiedosto)

Motivan tiedote 5.5.2015: Ennennäkemätöntä tietoa uusiutuvasta energiasta Etelä-Kymenlaaksossa linkki: http://www.motiva.fi/ajankohtaista/motivan_tiedotteet/2015/ennennakematonta_tietoa_uusiutuvasta_energiasta_etela-kymenlaaksossa.7284.news (linkki toimii vasta klo 8.30 5.5.)

Seuraavassa on Virolahtea koskevat raportit:

Projektin Virolahtea koskeva yleisraportti:

Virolahden kunta, uusiutuvan energian kuntakatselmus - yleis- ja yhteenvetoraportti, Esa Partanen, Kotkan kaupunki / Cursor Oy  (30.4.2015, korjattu 11.5.2015)

Energiakartat:

Keskeisin laajaa joukkoa palveleva projektin tuotos oli tuottaa uusiutuvasta energiasta karttasovelluksia Etelä-Kymenlaakson karttapalveluun (http://karttapalvelu.kotka.fi/)

• Geoenergiakartta ◦ Kartta kuvastaa alueiden alustavan luokituksen kalliolämmön hyödynnettävyyden kannalta, eli kuvastaa potentiaalia maalämpökaivoihin maaperän kannalta.

• Aurinkoenergiapotentiaali olemassa olevilla kattopinnoilla. ◦ Luokituksessa huomioidaan kattopinnan suuntauksen lisäksi myös muiden rakennusten sekä puuston varjostuksen vaikutus.

◦ Analyysissä on käytetty tuoreinta maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa (pääosin vuodelta 2008). Vuoden 2008 jälkeen rakennettujen kattopinnat näkyvät kartassa pääosin virheellisesti huonoina aurinkoenergiakohteina.

Energiakarttojen käyttöön vinkkejä:

• Värikoodien selitteet sekä lisätiedot löytyvät Info-pallukkaa (i) painamalla (kartan oikeassa alakulmassa, kohdasta "Kartalla nyt" ko. kartan kohdalta)

• Aurinkoenergiakarttaa kannattaa katsoa ilmakuvan kanssa ja geoenergiakarttaa joko opaskartan / ilmakuvan kanssa.

Seuraavassa energiakarttoihin liittyvät raportit, joissa mm. kuvataan tarkastelujen menetelmät:

Geoenergiapotentiaaliselvitys, GTK (17.12.2014) (linkki: http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/23306_EtelaKymenlaakso_Geoenergiapotentiaali_Raportti_GTK_2014_12_17.pdf)

Aurinkoenergiapotentiaaliselvitys, Sun Energia Oy (23.12.2014) (linkki: http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/23307_UEKK_EtelaKymenlaakso_Aurinkoenergiaselvitys_SunEnergiaOyloppuraportti.pdf)

 

Muut Virolahtea koskevat raportit

Kiinteistöjen lämmitystapamuutos-selvitykset -yhteenveto, KyAMK (31.12.2014) (PDF-TIEDOSTO)

Aurinkosähkön kannattavuusanalyysi, Villirannan palvelukeskus, Virolahti, SunEnergia Oy (29.12.2014) (PDF-TIEDOSTO)

Virolahden lämpölaitos, opiskelijaharjoitustyö/ Lappeenrannan teknillinen yliopisto (11.12.2014) (PDF-TIEDOSTO)

Muiden kuntien raportit:

Kotka: (www.kotka.fi/uusiutuvanenergiankuntakatselmus)

Hamina:  www.hamina.fi/fi/Asukkaat/Kaavoitus ja rakentaminen/Uusiutuvan energian mahdollisuudet_selvitys 2015/

Miehikkälä: (http://www.miehikkala.fi/FI/Palvelut/Rakennusvalvonta/Energia/)

Lisätietoja:

Esa Partanen, Asiantuntija, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy, p- 040 190 2565, etunimi.sukunimi@cursor.fi

Markku Uski, tekninen johtaja, Kaakon Kaksikko, p.050 389 2150 etunimi.sukunimi@virolahti.fi

Yleistä uusiutuvan energian kuntakatselmuksista:  www.motiva.fi/kuntakatselmus

 

 

 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi