Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Purkamislupa ja purkamisilmoitus

Purkamislupaan (MKR 127 §) ja purkamisilmoitukseen tarvitaan:

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava- tai rakennuskielto alueella tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Jollei purkaminen edellytä purkamislupaa tulee siitä tehdä purkamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkutyöhön ryhtymistä. Viranomainen voi kyseisen ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia purkuluvan hakemista.
------------------------------------------------------------------------

Tarvittavat asiakirjat:

- lupahakemuskaavake, jonka allekirjoittavat rakennuspaikan omistaja / omistajat tai heidän valtuuttamansa henkilö.
- selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
- kartta
- vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus
- selvitys naapurinkuulemisesta
- selvitys purkutyön järjestämisestä
- selvitys rakennusjätteen käsittelystä / hyötykäytöstä

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi