Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Toimenpideilmoitus


Ilmoitusmenettelyä (MRL 129 §) sovelletaan

- ks. rakennusjärjestys
- vähäiseen rakentamiseen tai toimenpiteeseen

Viranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta on tarpeen. Toimenpiteeseen voidaan ryhtyä jollei valvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista.
------------------------------------------------------------------------

Toimenpideilmoituksessa tarvittavat asiakirjat:


Ilmoituslomake (sama kuin rakennus- tai toimenpidelupahakemus) 2 kpl
- hakemuksen allekirjoittaa rakennuspaikan haltija/haltijat tai hänen valtuuttamansa henkilö
-Selvitys omistusoikeudesta 2 kpl
-Kartat 2 kpl
kopio kaava- tai ympäristökartasta
-Asemapiirustus, pohja- ja julkisivupiirrokset
Asemapiirros on laadittava Suomen RakMk osan A2 mukaisesti.
Pohjapiirroksen ja julkisivupiirrosten tulee olla selkeitä, mitoitettuja ja arkistokelpoisia.
Piirustukset tulee taittaa A4 kokoon niin että nimiö jää näkyviin.
-Naapurien kuuleminen 2 kpl
-Muita liitteitä tapauskohtaisesti.

Ilmoituslupa raukeaa jos toimenpidettä ei ole saatettu valmiiksi kolmen vuoden sisällä.

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi