Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Jätehuolto

Virolahdella on Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämä pienjäteasema kerran kuukaudessa kuukauden viimeisenä lauantaina klo 9-13 osoitteessa Opintie 5, Virojoki (entinen kunnan varikko).  

Jäteasemapäivät: 27.4., 25.5., 29.6., 27.7., 31.8., 28.9.  

Lisätietoja

Oravakorven pienjäteasema on suljettu vuoden 2017 alusta.

Hyötyjätepisteet

Virojoki
Itätie 2: lasi, pienmetalli, kartonki, paperinkeräys
Apteekki (Itätie 1): lääkkeet

Klamila
Salen piha (Museotie 1878): lasi, pienmetalli, kartonki
VPK:n piha (Ojamaantie 2): paperinkeräys (Klamilan VPK:n järjestämä)

Ravijoki
Samuli Parosen tie: lasi, pienmetalli, kartonki, paperinkeräys

Paperinkeräyspisteet

Virojoki, Itätie 2

Kirkonkylä, Kirkonmäki

Säkäjärvi, Mässelinmäki

Ravijärvi, Piispantien risteys

Kattilainen, VPK:n talo

Virolahden kunta on osakkaana Kymenlaakson Jäte Oy:ssä. Jätteiden käsittely on järjestetty Kymenlaakson Jäte Oy:n kautta.

Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalvelu ja neuvonta

Lajitteluohjeet, esitteet ja oppaat

Kymen Jätelautakunta

Kymen jätelautakunta on aloittanut toimintansa 1.5.2012. Jätelautakunta on sijoitettu Kouvolan kaupungin organisaatioon ja siinä ovat edustettuina kaikki Kymenlaakson kunnat. Jätehuollon viranomaistehtävät on siirretty kunnilta yhteiselle jätelautakunnalle lukuunottamatta jätehuollon valvontaa.

Päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta (jäteastian tyhjennysvälin muutokset ja yhteisten jäteastioiden käyttö ym.) tehdään jatkossa Kymen jätelautakunnassa, jonne myös ilmoitukset ja anomukset tulee lähettää.

Kymen jätelautakunta

Asiointi  Kymen jätelautakunnassa

Jätehuollon valvonta jää edelleen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille. Siten ilmoitukset laittomista kaatopaikoista, roskaantumisesta tai muusta jätehuollon laiminlyönnistä tai toimimattomuudesta voi edelleen tehdä oman kunnan ympäristötoimeen.

Jätteenkuljetus

Asuin- ja lomakiinteistöjen jätteenkuljetus hoidetaan sopimusperusteisesti. Kiinteistön omistajalla tulee olla sopimus jätteenkuljettajan kanssa. Lisätietoja antaa kunnaninsinööri Sami Nivuslammi 040 1992 221.

Ekomaksut vuonna 2019

vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto: 38,44 €

ei ympärivuotisessa käytössä oleva asunto tai vapaa-ajan asunto: 27,28 €

Lisätietoja ekomaksusta

Tiedote ekomaksusta 2019

 

 

 

 

 

 

.

 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi