Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Vesihuolto

Vesi- ja viemärilaitos

Virolahden kunnalla on oma vedenottamo. Jätevedet johdetaan Haminaan Nuutniemen jätevedenpuhdistamoon.

Jakeluverkon veden laatua seurataan säännöllisesti vesinäyttein.

Kunnaninsinööri Sami Nivuslammi
Puh. 040 199 2221

Vikailmoitukset:
Työaikana puh. 040 1992 221
Työajan jälkeen puh. 050 3892 160

Laskutus

Käyttömaksut laskutetaan neljä kertaa vuodessa. Laskuista kolme on arviolaskua ja yksi vesimittarin lukemaan perustuva tasausmaksu.

Kiinteistön vaihtaessa omistajaa myyjän tai osapuolten niin sopiessa, ostajan tulee ottaa yhteyttä ilmoittaakseen vaihdon tekemiseksi.

Toimistosihteeri Anne Näppi
Puh. 040 7107 331

Vesimittarin lukema ilmoitetaan 30.9. tasauslaskun tekemistä varten.

Vesimittarinlukeman ilmoittaminen

Vesi- ja jätevesimaksut 1.4.2018

Vesi- ja viemärilaitoksen liittymishakemus (Word-muotoinen)

Vesi- ja viemärilaitoksen liittymishakemus (pdf-muotoinen)

Vesi- ja viemärilaitoksen liittymän siirtoilmoitus (Word-muotoinen)

Vesi- ja viemärilaitoksen liittymän siirtoilmoitus (pdf-muotoinen)

Tietoa noroviruksesta


Vesiposti

Vesipostin avaimen hinta kesäkaudelta on 20 euroa. Avaimen voi lunastaa teknisestä toimistosta, Opintie 2 B, Virojoki.

Yksittäisen vedenannon hinta on 5 euroa, maksu ja avaus teknisestä toimistosta.

Talousveden laatu

Ns. vanhojen kiinteistöjen haltijan tulee laatia asetuksen mukainen selvitys jätevesijärjestelmästä. Selvitystä ei tarvitse toimittaa kuntaan, vaan se on säilytettävä kiinteistöllä ja pyydettäessä esitettävä valvovalle viranomaiselle.

Lisätietoja vesi- ja jätevesiasioista löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi