Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Virolahden kunnan keskustoimisto on avoinna arkisin klo 8 - 16 kunnantalolla osoitteessa Opintie 4.

Poikkeavista aukioloajoista kuulutetaan Virolahden kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla sekä Kaakonkulma -lehdessä.
 
Keskustoimisto on suljettu 15. - 28.7.2019 ja 27.12.2019 - 6.1.2020.
 

Virolahden ja Miehikkälän kuntien ostolaskujen käsittely

Hyvä tavaran/palveluntoimittajamme,

Pyydämme Teitä ystävällisesti huolehtimaan, että yrityksenne taloushallinnosta / laskutuksesta vastaavat henkilöt saavat tiedon kuntiemme sähköisten laskujen vastaanotosta ja tiedon verkkolaskuosoitteistamme sekä päivittävät tietomme järjestelmiinne.

Virolahden kunta                                  Miehikkälän kunta

Verkkolaskuosoite   003702070336             Verkkolaskuosoite   003701626750

OVT -tunnus           003702070336             OVT -tunnus            003701626750

Välittäjän tunnus     BAWCFI22                    Välittäjän tunnus      BAWCFI22                                    

Operaattori             Basware Oyj                 Operaattori               Basware Oyj              

 

Virolahden ja Miehikkälän kuntien laskutusosoite on muuttunut 01.11.2017 lähtien. Verkkolaskuosoitteet säilyvät ennallaan. Toivomme jatkossa saavamme laskut ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Mikäli yrityksellänne ei ole mahdollisuutta toimittaa verkkolaskuja tai lähettää laskuja sähköpostitse (PDF-formaatissa), tulee paperilaskut lähettää alla mainittuun laskutusosoitteeseen. Jokaisella laskulla tulee olla viitetietona maininta laskutettavasta toimialasta.

Sähköpostiosoitteet laskuille  

virolahti@bscs.basware.com                    miehikkala@bscs.basware.com


Laskutusosoitteemme on

VIROLAHDEN KUNTA                            MIEHIKKÄLÄN KUNTA
Toimiala                                            Toimiala
PL 939                                               PL 940
00026 BASWARE                                 00026 BASWARE


Yleishallinto
Kunnanhallituksen ja -valtuuston, matkailun, museotoimen ja elinkeinotoimen laskut

Sosiaali- ja terveystoimi
Varhaiskasvatuksen laskut

Tekninen toimi
Teknisen toimialan laskut

Vesi- ja viemärilaitos
Vesi- ja viemärilaitosten laskut


Molempien kuntien sivistystoimen laskut osoitetaan Virolahden kunta / Sivistystoimi
Sähköisissä laskuissa käytetään Virolahden kunnan verkkolaskuosoitetta

Molempien kuntien tukipalvelujen laskut osoitetaan Virolahden kunta / Tukipalvelut
Sähköisissä laskuissa käytetään Virolahden kunnan verkkolaskuosoitetta

Molempien kuntien varhaiskasvatuksen laskut osoitetaan Miehikkälän kunta / Sosiaali- ja terveystoimi
Sähköisissä laskuissa käytetään Miehikkälän kunnan verkkolaskuosoitetta

Toimialatiedon lisäksi laskusta tulee ilmetä viitetietona laskun yksilöivä tieto tilauksen tekijästä tai tilaajan toimipaikasta

 

Itsenäisen yrittäjän eläkevakuutus

Virolahden ja Miehikkälän kuntien toimittajaksi rekisteröinnin yhteydessä on huomioitava, että itsenäiset yrittäjät (toiminimi, yksityishenkilö) toimittavat rekisteröitymisen yhteydessä (en-simmäinen lasku kunnalle) ja sen jälkeen vuosittain Virolahden kunnalle YEL-todistuksen.

Kuntien eläkevakuutuksen ohjeen mukaisesti eläketurvaa tulee karttua kaikesta tehdystä työs-tä. Jos kunta/kaupunki ostaa palvelua itsenäiseltä yrittäjältä (toiminimi, yksityishenkilö), täytyy kunnan/kaupungin selvittää yrittäjän eläkevakuutus ja pyytää yrittäjää toimittamaan todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL-todistus).

Jos yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk, niin itsenäisen yrittäjän on otet-tava 6 kk:n kuluessa yrittäjän eläkevakuutus. Yrittäjätoiminnan ollessa vähäistä (vuonna 2011 työtulo vähemmän kuin 6896,69 €/v), ei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YEL -vakuutusta ja työ kuuluu Kunnallisen eläkejärjestelmän (KuEL) piiriin.

Jos itsenäisellä yrittäjällä ei eläkevakuutusta, täytyy kunnan/kaupungin maksaa laskutetusta työstä tai palvelusta KuEL -eläkemaksua. Yrittäjän kunnalle/kaupungille lähettämä lasku mak-setaan yrittäjälle palkanmaksun periaatteiden mukaisesti.

Eläkkeellä olevan yrittäjä toimittaa todistuksen eläkkeellä olostaan.
Lisätietoja itsenäisen yrittäjän eläkevakuutuksesta Kevan sivuilla täältä >

YEL-todistus, ilmoitus puuttuvasta yrittäjän eläketurvasta tai todistus eläkkeellä olosta lähete-tään ensimmäisen laskutuskerran yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain osoitteella:

Virolahden kunta
Ostoreskontra
PL 14
49900 VIROLAHTI

tai sähköisesti kirjaamo(at)virolahti.fi


Lisätietoja:
Johanna Lindholm, puh. 040 199 2150 johanna.lindholm(at)virolahti.fi
Pirjo-Liisa Vilkki, puh. 040 710 7306 pirjo-liisa.vilkki(at)virolahti.fi

hallintojohtaja Veli-Matti Pulli, puh. 040 199 2146 veli-matti.pulli(at)virolahti.fi
 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi