Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Kuulutukset ovat nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Opintie 4, ellei kuulutuksessa toisin mainita.
Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti virallista ilmoitustaulua.

Kunnan kuulutukset

5.11. Kunnanvaltuuston kokouskutsu 11.11.

8.10. Sivistyslautakunta Syksyn 2019 kohdeavustuksien haku 31.10.2019 mennessä

25.6. Kaavapäätöksen kvalt 29.4.2019 § 12 lainvoimaisuus Klamilan yleiskaavan muutos 2

- Klamilan osayleiskaavakartta
- Klamilan osayleiskaavan merkkien selitykset
- Klamilan osayleiskaavan muistutukset
- Klamilan osayleiskaavan kaavaseloste

 

Muut kuulutukset

27.11. ARAn ilmoitus Avustus asumisneuvontatoimintaan v. 2020

Kymsote Kausi-influenssarokotukset alkamassa

8.11. Lapin AVI Kuulutus tienpitoviranomaisen siirtämästä ajoneuvosta

4.11. Lupavaliokunta Kuulutus ulkoilulain 20 §:n mukaisen leirintäalueilmoituksen virelläolosta Vaalimaa Camping

1.11. Kymen Jätelautakunta Esitys taksoista 1.1.2020 alkaen

23.10. Tiedote Kymenlaakson liiton, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien kesken yhteistyöllä toteutetun maakunnallisen liikkumistutkimuksen keskeisimmistä tuloksista. Tarkat tiedot aiheesta löytyvät koottuna sivulle https://kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu/liikenne/kymenlaakson-liikkumisen-tunnuslukuja

22.10. Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ilmoitus suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta Hellän maantie 14754 (Kurkelantie) parantaminen Kiiskijärven kohdalla. Tiesuunnitelma.

14.10. Kymen Jätelautakunta Jätehuoltomääräykset 1.1.2020 alkaen ja Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

2.10. ESAVI Ympäristösuojelulain 27 §:n mukaiset päätökset kalojen kasvattamisesta ja säilyttämisestä verkkoaltaissa meressä

378/2019 Kellosalmen Lohi Oy, Kellosalmi
379/2019 Tuuholman Lohi Ky, Tuuholminsalmi
380/2019 Nakarin Kalanviljelylaitos Ky, Niemenpää
381/2019 Nakarin Kalanviljelylaitos Ky, Katajaluoto
382/2019 Nakarin Kalanviljelylaitos Ky, Hailniemi
383/2019 Nakarin Kalanviljelylaitos Ky, Kavonselkä

2.10. Kymen jätelautakunnan 26.9.2019 kokouksen pöytäkirja

13.9. Kaakon Alueverkko Laurila-Virojoki voimalinjan kuulemiskokoukset  ja maastokartan ote

28.8. Haminan lupavaliokunta Julkipano maa-aineslupa-asiassa Palin Granit Oy, Vilkkilä

10.6. ESAVI Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Vapo Oy, Heinä-Vaajersuon turvetuotantoalue, Miehikkälä

6.5. Metsähallituksen tutkimuslupa valkoselkätikka v. 2019-2023

6.5. Metsähallituksen tutkimuslupa hämähäkkityöryhmä v. 2019-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi