Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Kuulutukset ovat nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Opintie 4, ellei kuulutuksessa toisin mainita.
Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti virallista ilmoitustaulua.

Kunnan kuulutukset

27.3. Rakennustarkastaja Lupa 935-2020-15

26.3. Rakennustarkastaja Lupa 935-2020-14

24.3. Kuntatekniikan lautakunta Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksen hakeminen

24.3. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston kokous 30.3.2020

16.3. Kunnanhallitus Yhdistysavustusten haku 2020

13.3. Kunnanhallitus Avustus yrityksille ja yhdistyksille virolahtelaisten nuorten kesätyöllistämiseen

5.3. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut Toimistosihteerin määräaikainen työsuhde 3.8.2020 - 30.6.2021

5.3. Hurpun asemakaava, ennakkokuuleminen ja esittelytilaisuus sähköiset asiakirjat etusivulla, ajankohtaista -osiossa

30.1. Kaavapäätöksen kvalt 18.12.2019 § 48 lainvoimaisuus Virojoen asemakaavan muutos kortteleissa 49 ja 74-75

30.12. Kaavapäätös kvalt 16.12.2019 § 48 Virojoen asemakaavan muutos

- Virojoen asemakaavan muutos kortteleissa 49 ja 74-75

16.12. Kaakon kaksikko uudistus 1.1.2020

 

 

Muut kuulutukset

11.3. Haminan Lupavaliokunta Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus Virolahden kunta, Vaalimaa

25.2. Vaasan hallinto-oikeus, nähtävillä 25.2.-10.3.2020 Valitukset Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 379/2019 Tuuholman Lohi Ky, kalojen kasvattaminen Tuuholminsalmessa

25.2. Vaasan hallinto-oikeus, nähtävillä 25.2.-10.3.2020 Valitukset Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 378/2019 Kellosalmen Lohi Oy, kalojen kasvattaminen Kellosalmessa

24.2. Kymen Jätelautakunta Virolahden korjattu ekomaksutaksa 1.4.2020 alkaen

24.2. Kymenlaakson Liitto Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 asettaminen nähtäville
Maakuntakaavan aineisto

20.2. Lupavaliokunta Ympäristö- ja maa-aineslupapäätös TG Granit Oy, Koivuniemi

27.1.2020 Lupavaliokunta Kuulutus Haminan, Miehikkälän ja Virolahden ympäristöterveydenhuollon valvontassuunitelmasta

Valvontasuunnitelma vuosille 2020-2024

30.12. Kymenlaakson Jäte Oy:n Kiertävä jäteasema Virolahdella 29.2. ja 25.4. klo 9-13 osoitteessa Opintie 5

1.11. Kymen Jätelautakunta Esitys taksoista 1.1.2020 alkaen

23.10. Tiedote Kymenlaakson liiton, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien kesken yhteistyöllä toteutetun maakunnallisen liikkumistutkimuksen keskeisimmistä tuloksista. Tarkat tiedot aiheesta löytyvät koottuna sivulle https://kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu/liikenne/kymenlaakson-liikkumisen-tunnuslukuja

22.10. Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ilmoitus suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta Hellän maantie 14754 (Kurkelantie) parantaminen Kiiskijärven kohdalla. Tiesuunnitelma.

14.10. Kymen Jätelautakunta Jätehuoltomääräykset 1.1.2020 alkaen ja Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

13.9. Kaakon Alueverkko Laurila-Virojoki voimalinjan kuulemiskokoukset  ja maastokartan ote

10.6. ESAVI Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Vapo Oy, Heinä-Vaajersuon turvetuotantoalue, Miehikkälä

6.5. Metsähallituksen tutkimuslupa valkoselkätikka v. 2019-2023

6.5. Metsähallituksen tutkimuslupa hämähäkkityöryhmä v. 2019-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi