Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Kuulutukset ovat nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Opintie 4, ellei kuulutuksessa toisin mainita.
Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti virallista ilmoitustaulua.

Kunnan kuulutukset

10.9. Kunnanvaltuston kokous 19.9.

28.8. Kunnanhallitus Virolahden kunnanjohtajan viran hakuilmoitus

25.6. Kaavapäätöksen kvalt 29.4.2019 § 12 lainvoimaisuus Klamilan yleiskaavan muutos 2

- Klamilan osayleiskaavakartta
- Klamilan osayleiskaavan merkkien selitykset
- Klamilan osayleiskaavan muistutukset
- Klamilan osayleiskaavan kaavaseloste

 

Muut kuulutukset

13.9. Kaakon Alueverkko Laurila-Virojoki voimalinjan kuulemiskokoukset  ja maastokartan ote

28.8. Haminan lupavaliokunta Julkipano maa-aineslupa-asiassa Palin Granit Oy, Vilkkilä

22.8. Haminan lupavaliokunta Kuulutus eläinsuojan ilmoituspäätöksestä

10.6. ESAVI Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Vapo Oy, Heinä-Vaajersuon turvetuotantoalue, Miehikkälä

21.5. Puolustusvoimat Kutsuntakuulutus 2019

6.5. Metsähallituksen tutkimuslupa valkoselkätikka v. 2019-2023

6.5. Metsähallituksen tutkimuslupa hämähäkkityöryhmä v. 2019-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi