Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Kuulutukset ovat nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Opintie 4, ellei kuulutuksessa toisin mainita.
Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti virallista ilmoitustaulua.

Kunnan kuulutukset

18.12. Kunnanvaltuuston päätös 20.9.2018 § 24 saanut lainvoiman: Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava

14.12. Kunnanhallitus 10.12. § 199 Poikkeamispäätös

31.10. Kymen jätelautakunta Esitys ekomaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi

19.10. Lapin ELY-keskus Tienpitoviranomaisen siirtämä ajoneuvo Virolahden kunnan alueella

1.10. Kunnanvaltuuston päätös 20.9.2018 § 24 Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan hyväksyminen

15.2. Toimielinten kokousaikataulut

 

Muut kuulutukset

4.1. Kymsote Reseptien uusimisen käyttökatko ei toteutunut

21.12. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19.12.2018 nro 18/0333/2, Kalatie/Kantturakoski

10.12. Kymen jätelautakunnan kokouspöytäkirja 29.11.2018

5.12. Liikenneviraston päätös vesiliikennelain (463/1996) mukaisesta kielto- ja rajoituspäätöksestä Santion väylä

3.12. Kymsoten tiedote potilastietojärjestelmän muutoksesta: uusi reseptisi ajoissa, reseptejä ei uusita 21.12.2018 - 4.1.2019

3.12. ARAn asumisneuvonta-avustuksen haku auki

26.11. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuulutus vesi- ja ympäristölupahakemuksesta Nakarin Kalanviljelylaitos Ky 8965/2018

26.11. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuulutus vesi- ja ympäristölupahakemuksesta Nakarin Kalanviljelylaitos Ky 13166/2017

26.11. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuulutus vesi- ja ympäristölupahakemuksesta Nakarin Kalanviljelylaitos Ky 13165/2017

26.11. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuulutus vesi- ja ympäristölupahakemuksesta Tuuholman Lohi Ky 13163/2017

26.11. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuulutus vesi- ja ympäristölupahakemuksesta Kellosalmen Lohi Oy 13160/2017

5.11. Lupavaliokunta Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus, Destia Oy, Yläpihlaja Paskomäki 935-432-10-5, kiviaineksen otto, murskaus, läjitys

5.7. Etelä-Suomen ELY-keskuksen päätös: Huosiossuon turvetuotantoaluetta koskevassa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä määrätty selvitys, turvetuotantoalueen pohjamaan ominaisuudet happamoitumisriskin kannalta

3.7. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös: Huosiossuon turvetuotantoalueen kalataloustarkkailuohjelman muutos

3.5. Kaakon Alueverkko Oy 110 kV:n sähkölinjan maastotutkimuslupa välillä Laurila - Virojoki

Esisuunnitelmakartta
Poikkileikkaus
Voimajohtoalueen lunastus
MML:n tutkimuslupapäätös

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi