Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Kuulutukset ovat nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Opintie 4, ellei kuulutuksessa toisin mainita.
Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti virallista ilmoitustaulua.

Kunnan kuulutukset

21.5. Kunnanvaltuuston päätös 29.4.2019 § 12 Klamilan osayleiskaavan muutos 2
- Klamilan osayleiskaavakartta
- Klamilan osayleiskaavan merkkien selitykset
- Klamilan osayleiskaavan muistutukset
- Klamilan osayleiskaavan kaavaseloste

21.5. Kunnanvirastojen sulku 31.5.2019

18.4. Lupavaliokunta kuulutus uimarannoista 2019

20.2. Liikuntaneuvojan työsuhde

20.2. Avustus yrityksille ja yhdistyksille virolahtelaisten nuorten kesätyöllistämiseen

18.12. Kunnanvaltuuston päätös 20.9.2018 § 24 saanut lainvoiman: Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava

 

Muut kuulutukset

21.5. Puolustusvoimat Kutsuntakuulutus 2019

9.5. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19/0112/2 koskien Haminan kaupungin ympäristölautakunnan ojituspäätöstä, Koivuniemen tura

6.5. Metsähallituksen tutkimuslupa valkoselkätikka

6.5. Metsähallituksen tutkimuslupa hämähäkkityöryhmä

17.4. Kymen Jätelautakunnan taksaluonnos, vastineet jätettävä 9.5. mennessä

28.3. Ympäristöministeriön ilmoitus VN/1969/2019 Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -selvityksestä

5.2. Kymen jätelautakunnan 24.1.2019 kokouksen pöytäkirja http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/poytakirja-24-1-2019/

21.12. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19.12.2018 nro 18/0333/2, Kalatie/Kantturakoski

5.12. Liikenneviraston päätös vesiliikennelain (463/1996) mukaisesta kielto- ja rajoituspäätöksestä Santion väylä

26.11. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuulutus vesi- ja ympäristölupahakemuksesta Nakarin Kalanviljelylaitos Ky 8965/2018

26.11. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuulutus vesi- ja ympäristölupahakemuksesta Nakarin Kalanviljelylaitos Ky 13166/2017

26.11. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuulutus vesi- ja ympäristölupahakemuksesta Nakarin Kalanviljelylaitos Ky 13165/2017

26.11. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuulutus vesi- ja ympäristölupahakemuksesta Tuuholman Lohi Ky 13163/2017

26.11. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuulutus vesi- ja ympäristölupahakemuksesta Kellosalmen Lohi Oy 13160/2017

5.11. Lupavaliokunta Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus, Destia Oy, Yläpihlaja Paskomäki 935-432-10-5, kiviaineksen otto, murskaus, läjitys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi