Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNTIEN ILMASTO-  JA ENERGIAOHJELMA

Tausta:

Ilmastonmuutos on kaikkia koskettava hyvin merkittävä haaste, jonka etenemisen nopeudella ja vakavuudella on merkittäviä haittoja niin globaalisti kuin paikallisesti. Kaikkien tahojen onkin syytä osallistua ilmastonmuutoksen hillintään. Hillintätoimet avaavat toisaalta yrityksille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia puhtaan teknologian (cleantech) osalta.

Virolahden & Miehikkälän kunnat haluavat kantaa sekä vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä, että toimia esimerkkinä muille organisaatioille. Tätä varten on tehty kuntien ilmasto-ohjelma. Ohjelman taustalla on mm. Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategiassa 2011 – 2020 (Kymenlaakson liitto 2012) kuntien vastuulle osoitetut toimenpiteet energiatehokkuuden, uusiutuvan energian sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen.

Ohjelman toimintamalli:

Virolahden ja Miehikkälän kuntien ensimmäinen iImasto-ohjelma hyväksyttiin kuntien valtuustoissa 14.11.2016 ja se on voimassa kuluvan valtuustokauden loppuun. Seuraava ohjelma tehdään syksyllä 2017 koskemaan seuraavaa valtuustokautta. Ohjelmasta päättävät kuntien valtuustot. Ohjelman seurantavastuu on kuntien johtoryhmällä, jossa asian valmisteluvastuu on teknisellä johtajalla.

Virolahden & Miehikkälän kuntien ilmasto- ja energiaohjelman periaatteet 2016 – 2017:

  1. Edistetään rakennusten energiatehokkuutta sekä kunnan omien rakennusten osalta että koko kuntien alueella

  2. Edistetään uusiutuvan energian käyttöönottoa näyttämällä esimerkkiä kuntien omissa kiinteistöissä

  3. Edistetään kunnan henkilöstön liikkumisessa kestäviä ja vähähiilisiä liikennemuotoja

  4. Ilmastomyönteisen ruoan & työarjen edistäminen

 

Ilmasto- ja energiaohjelma 2016-2017, jossa mukana toimenpiteet

 

Lisätietoja:

Markku Uski, Kaakon Kaksikon tekninen johtaja, markku.uski(at)virolahti.fi, p. 050 389 2150

Esa Partanen, asiantuntija, Cursor Oy, esa.partanen(at)cursor.fi p. 040 190 2565 (Kotkan-Haminan seudun kuntien ilmastotyön tuki)

 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi