Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Hankkeet ja projektit

Cursor Oy:n (ent. Kotkan - Haminan seudun Yrityspalvelu) sivustoilla, www.cursor.fi, on tiedot runsaasta sadasta seudulla meneillään olevasta hankkeesta. Osa järjestelmän tiedoista on julkaistu Internetissä kaikkien kiinnostuneiden käyttöön. Hankkeita voi tutkia aakkosittaisin ja osaamisaloittain.

Projektit >>

Kymenlaakson Y4 -hankkeen esite

Hurpun matkailualueen masterplan

VAALIMAAN VERKOSTOT -HANKE

Hankkeessa muodostetaan verkosto, jossa maaseudun paikalliset yrittäjät, oppilaitokset ja muut toimijat sekä Vaalimaan alueen yrittäjät saadaan aktiiviseen yhteistyöhön. Verkoston tavoitteena on nostaa tietoisuutta alueen tarpeista ja tarjonnasta ja luoda yhteistyön mahdollisuuksia erilaisten toimijoiden välille. Lisäksi tavoitteena on saada Vaalimaan alueen matkailijavirtoja tutustumaan seudun muihin kohteisiin, tapahtumiin ja palveluihin. 

Tiedote 24.1.2019

Lisätietoja:
hankekoordinaattori Pia Puheloinen
040 5161 327, pia.puheloinen@gmail.com
 

VILUKKO-HANKE

VILUKKO kehittää paikalliseen luontoon ja kulttuuriin perustuvaa maaseutumatkailuelinkeinoa Virolahdella yritysten, yhdistysten ja paikallisten toimijoiden sekä seudullisen yhteistyön avulla. Hankkeessa syntyvät verkostot ja toteutettavat toimenpiteet edistävät Virolahdelle suunnitellun kulttuuri- ja luontotietokeskuksen toteutumista. Hankkeessa tuotteistetaan paikallisen luonnon ja historian teemoja: (luonto; linnut, perhoset, Arktika –päivien kehittäminen; Keisari Nikolai II Virolahdella; Virolahden kivi ja raja); kootaan majoitus- ja matkailupalveluita tarjoavien tahojen verkosto / teemoittain eriytyviä verkostoja; tehdään Virolahden luonto- ja kulttuurikohteista erilaisia infotuotteita avulla (näyttelyt, kohde-esitteet, kartat, muu infomateriaali) ja toteutetaan verkostoitumis- ja opintomatkoja lähialueiden esimerkkikohteisiin.

Vilukko tiivistelmä


HORISONTTI SELVITYSHANKE

Kaakon Luonto ja Kulttuuri ry on käynnistänyt keväällä 2011 Horisontti selvityshankkeen. Hanke jatkaa Virolahdella pitkään jatkunutta luontomatkailun kehittämistyötä ja pyrkii etsimään uusia, innovatiivisia ja paikallisiin olosuhteisiin luontevasti sopivia kehittämistoimia. Hanke on saanut LEADER –rahoituksen Kehittämisyhdistys Sepra ry:ltä ja se jatkuu 30.6.2012 asti.

Horisontti –hankkeen yksi tärkeimmistä tehtävistä on kartoittaa Virolahden luontomatkailukohteiden tämänhetkinen tila sekä niiden kunnostus- ja kehittämistarpeet. Kutsumme tähän kartoitustyöhön mukaan kaikkia kotiseudun matkailun ja kulttuurin kehittämisestä kiinnostuneita virolahtelaisia yhdistyksiä ja aktiivisia kuntalaisia.

Keräämme tietoja jo olemassa olevista kohteista (mm. lintutornit, nuotiopaikat, retkikohteet tms.) ja niiden tämänhetkisestä kunnosta. Kokoamme tietoa myös muista maisemallisesti, luontoarvoiltaan tai historialliselta arvoltaan kiinnostavista paikoista ja kohteista, jotka eivät ole laajasti tunnettuja. Tähän tiedonkeruuseen tarvitsemme Teidän, eri puolilla Virolahtea asuvien ja liikkuvien apua. Te tunnette oman kotiseutunne parhaiten! Voitte myös välittää tätä viestiä eteenpäin omissa yhdistyksissänne ja sopiville henkilöille.

Kokoamme tiedot luottamuksellisesti.  Tiedot tulevat yhdistyksen omaan sekä Virolahden kunnan sisäiseen käyttöön suunnittelua ja kehittämistyötä varten. Tietoja ei julkaista tai luovuteta eteenpäin ilman asianmukaista lupaa. Kerättyjen tietojen pohjalta tapahtuva suunnittelu ja mahdolliset toimenpiteet sovitaan aina tapauskohtaisesti maanomistajan tai kohteen hallinnoijan kanssa.

Horisontti –hankkeessa tapahtuu myös muuta: siinä selvitetään luonnon tarkkailuun ja kulttuuritoimintaan soveltuvan suuren kivitasanteen rakentamisedellytyksiä Virolahden Hurpun Aidaslahden alueelle ja tehdään hankesuunnitelma tasanteen rakentamisesta. Horisontti –tasanteen suunnitteluvaiheessa syksyllä 2011 järjestetään avoimia yleisötilaisuuksia, joissa esitellään erilaisia vaihtoehtoja tasanteen toteutukseen. Hankkeessa suunnitellaan myös Virolahden kiveä, merta ja luontoa sekä paikallista historiaa hyödyntävää kulttuuritoimintaa.

Tiedote 20.5.2011
Tiedote 19.9.2011
Tiedote 21.11.2011

Horisontti-selvityshanke 20.4.2012 materiaalit

Havainnekuva1
Havainnekuva2
Havainnekuva3

Esittelyvideo

Kivitasanteen havainnekuvat ovat nähtävillä Virolahden kirjastossa ma 23.4.-16.5.2012 sekä Arktika-päivillä 17.5.-19.5.2012. Voit jättää kommentteja palautelomakkeella palautelaatikkoon tai kommentoida sähköpostitse osoitteeseen horisontti1@gmail.com.

Horisontti -selvityshankkeen loppuraportti -> linkki


Yhteystiedot:
Siru Ahopelto
hankevetäjä, Horisontti selvityshanke
Kaakon Luonto ja Kulttuuri ry
siru.ahopelto(at)gmail.com
tel. +358 40 519 2375

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi